Centru Regional Romania EBCC 2017-05-05T11:43:24+03:00

Implicarea in ultimii 15 ani a Administratiei Parcului Natural Vanatori Neamt in managementul zimbrului, contactele internationale pe care le-a stabilit, menţinut şi aprofundat în această perioadă, colaborarea permanentă cu European Bison Pedigree Book şi reprezentarea rezervaţiilor de zimbri aparţinând de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în relaţia cu aceasta, au făcut ca, la propunerea European Bison Friends Society, in cadrul Parcului Natural Vanatori Neamt, să ia fiinţă Centrului Regional pentru Conservarea Zimbrului- Romania.

Obiectivul principal al acestui Centru este acela de a asigura, în România, un statut de conservare favorabil speciei zimbru, urmărindu-se coordonarea procesul de menţinere a variabilităţii genetice a speciei şi de creare a unei platforme comune şi unitară de comunicare între administratorii de zimbri din Romania, factorii de decizie, oamenii de ştiinţă, cât şi alţi factori implicaţi.

Înfiinţarea Centrului Regional pentru conservarea zimbrului – Romania este în strânsă concordanţă cu prevederile strategiei şi a planului de acţiune IUCN pentru specia zimbru (IUCN, 2004), dar şi cu prevederile strategiei naţionale privind conservarea speciei.

Centrul Regional pentru Conservarea Zimbrului – România va avea următoarele atribuţiuni :

 • Realizarea unei retele a administratorilor de rezervaţii de zimbri din România
 • Mentinerea permanenta a contactelor, cooperare si schimb de informatii cu Centrul de Coordonare – Polonia, cel putin o data pe luna.
 • Furnizare de informatii (efective, schimburi, evenimente deosebite) despre zimbrii din rezervaţiile aflate sub coordonarea acestui Centru Regional catre European Bison Pedigree Book
 • Furnizare de informaţii crescătorilor de zimbri, cât şi publicului larg ,cu privire la specie (biologie, ecologie, tratamente veterinare, distribuţie, mărimea populaţiilor, etc.).
 • Furnizare de consultanţă specializată crescătorilor de zimbri cât şi celor ce doresc să înfiinţeze noi rezervaţii – aspecte tehnice legate de creşterea zimbrilor, în diferite condiţii (captivitate, semilibertate şi libertate).
 • Lucru cu privire la îmbunătăţirea statutului de conservare a zimbrului în ţările din Europa (legislaţie, cooperare cu organisme de resort – mediu, agricultură, veterinare, etc.).
 • Realizare de materiale educaţionale pentru toate segmentele de audienţă (broşuri, cărti, jocuri, etc.) despre importanţa conservării zimbrului în habitatele naturale.
 • Organizare de vizite de lucru, întâlniri, workshopuri despre importanţa conservării zimbrului.
 • Participare in activitati de atragere de fonduri pentru conservarea speciei zimbru.

European Bison Conservation Center (cu sediul în Polonia) se angajeaza să sprijine Centrul Regional pentru Conservarea Zimbrului – Romania, în următoarele direcţii:

 • Analiza genetica si demografică a zimbrilor aflati sub indrumarea Centrului din Romania
 • Posibilitatea realizării unor analize genetice detaliate folosind markeri ADN, după furnizarea mostrelor de păr sau ţesut, de către administratorii rezervaţiilor
 • Recomandări cu privire la creştere, hrănire, management, reintroducere în libertate
 • Informaţii despre intâlniri, conferinţe şi alte evenimente
 • Acces la web-site-ul EBCC
 • Realizarea de materiale educaţionale.
Show Buttons
Hide Buttons