Ecoturism

Ecoturismul este forma de turism în cadrul căreia turistul experimentează natura şi cultura locală, urmărind:

  • producerea unui impact negativ minim asupra naturii şi culturii locale;
  • conservarea activă a naturii şi moştenirii culturale a zonei vizitate;
  • utilizarea serviciilor locale;
  • înţelegerea elementelor naturii şi culturii locale;
  • contactul direct, nemijlocit cu localnici şi agentul de turism local, facilitat de dimensiunile reduse ale grupurilor de vizitatori;

Ecoturismul înseamnă o atitudine responsabilă faţă de valorile naturale şi culturale ale unei zone, atât din partea vizitatorilor cât şi din partea celor care organizează şi desfăşoară această activitate economică. Dincolo de atitudine, ecoturismul reprezintă o modalitate efectivă de a conserva natura în general, peisajul şi în special acele areale fragile sau cu o valoare deosebită, ce reprezintă de fapt resursa de bază pentru această activitate economică. Protecţia şi conservarea acestei resurse reprezintă nu doar o necesitate pentru dezvoltarea prezentă şi viitoare a zonei ci și o activitate ce necesită resurse financiare şi umane, înţelegere şi suport public.

Prin ecoturism se doreşte ca o parte din beneficiile ce rezultă din turism ca activitate economică să fie direcţionate către protecţia acestor elemente ce constituie potenţialul turistic al zonei şi sunt promovate ca atare.

Destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului

 Urmare a unui proces de evaluare care a durat mai bine de un an și a vizitei de teren derulată în cursul lunii septembrie 2016, comisia de certificare, alcătuită din reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Turism, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și  Asociației de Ecoturism din România, a hotărât ca zona Parcului Natural Vânători Neamț să fie certificată ca „destinație de ecoturism”.

Destinația ecoturistică „Ținutul Zimbrului” se află situată în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu judeţul Suceava, cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani, Vânători Neamţ, şi a oraşului Târgu Neamţ.

Ţinutul Zimbrului, este o zonă care adăpostește o moştenire spirituală şi naturală fără preţ, meleaguri binecuvântate, aflate la graniţa dintre realitate şi basm, reapariția zimbrului în libertate, după ani de eforturi, fiind chiar ca o poveste întrupată. Specificul zonei este dat de împletirea frumuseţilor naturale cu valorile culturale şi spirituale. Comunitatea monahală prezentă aici este a doua ca mărime din Europa (după cea de la Muntele Athos), satele monastice (Văratec, Agapia, Neamţ), cu modul lor deosebit de organizare, reprezintă un  unicat european. Mănăstirile Agapia şi Văratic sunt cele mai mari mănăstiri de maici din lumea ortodoxă. Valenţele culturale ale zonei sunt date de existenţa locurilor şi mărturiilor ce atestă şederea sau trecerea lui Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Grigorescu, Vlahuţă, Hogaș, etc. pe aceste meleaguri. Cetatea Neamțului este cu adevărat unul din simbolurile noastre naționale. Pădurile seculare, pajiștile smălțuite cu flori, bucatele tradiționale, toate acestea vin să completeze o destinație de excepție.

2018-02-20T11:39:44+02:00 Fără categorie|
Show Buttons
Hide Buttons