Fauna

Parte a lanţului Carpatic, zona Parcului Natural Vânători Neamţ surprinde aspectele generale caracteristice acestei arii din punct de vedere faunistic.

Mamifere

Studiile întreprinse au relevat existenţa în cuprinsul parcului a 39 specii de mamifere, printre care amintim:

 • Ursul brun (Ursus arctos);
 • Lupul (Canis lupus);
 • Vulpea (Vulpes vulpes);
 • Râsul (Lynx lynx);
 • Pisica sălbatică (Felix sylvestris);
 • Jderul (Martes martes);
 • Hermelina (Mustela erminea);
 • Nevăstuica (Mustela nivalis);
 • Dihorul (Mustela putorius);
 • Veveriţa (Sciurus vulgaris);
 • Bursucul (Meles meles);
 • Ariciul (Erinaceus europaeus);
 • Cerbul carpatin (Cervus elaphus);
 • Căpriorul (Capreolus capreolus);
 • Mistreţul(Sus scrofa);
 • Iepurele de câmp (Lepus europaeus);
 • Pârşul (Glis glis);
 • alte mamifere mici (lilieci, cârtiţă, chiţcani, şoareci).

Nu se poate face referire la fauna existentă în Parcul Natural Vânători Neamţ fără a aminti de prezenţa zimbrului. Altădată componentă a faunei carpatice, această specie face obiectul unui program de reintroducere in libertate, putând fi întâlnit in prezent în cadrul Zoo „Dragoş Vodă”, ţarcul de aclimatizare din comuna Vanatori Neamt si in libertate incepand cu anul 2012.

Amfibieni şi Reptile

În cadrul inventarierii efectuate până în prezent în bazinul Cracăului Alb au fost identificate un număr de 12 specii de amfibieni, din Ordinul Anura şi Ordinul Caudata (Fam. Salamandridae) incluzând specia de interes comunitar Triturus montandoni.
Au fost semnalate trei specii de reptile, cu o concentrare mare de Vipera berus în zona Chitele.

Ihtiofauna (Peşti)

Fauna acvatică identificată pe cursul pârâului Cracău în amonte şi în aval de satele Mitocu Bălan şi Cracăul Negru, precum şi pe râul Ozana în amonte de oraşul Târgu Neamţ cuprinde un număr de 7 specii, din 3 familii şi 2 ordine, amintind aici prezenţa salmonidelor (Salmo trutta)  pe Pârâul Media (lângă cabana Chitele).

Nevertebrate

În cadrul inventarierii efectuate până în prezent în bazinul Cracăului Alb au fost identificate specii de nevertebrate aparţinând la 5 încrengături, 9 clase, 22 de ordine şi 28 familii, între care 138 specii de lepidoptere.

2015-06-25T14:41:07+03:00 Biodiversitate|
Show Buttons
Hide Buttons