Pasari

Ciconia ciconia – Barza albă

Mărimea: 100 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: pe stâlpi de telegraf, copaci înalţi sau pe acoperişul din stuf sau şindrilă al caselor.
Caracteristicile cuibului: este o construcţie mare reutilizată an de an, realizată din crengi şi crenguţe în amestec cu iarbă şi pământ; interiorul este căptuşit cu resturi de plante, fulgi şi cârpe; înălţimea faţă de sol: 5 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 31 – 34 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 33 – 35 zile.
Regim alimentar: nevertebrate diverse de talie mare (râme, gândaci, viermi, melci) dar şi vertebrate de talie mică (broaşte, şopârle, şerpi, şoareci).

Ciconia nigra – Barza neagră

Mărimea: 96 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: în copaci înalţi din pădurile bătrâne.
Caracteristicile cuibului: cuibul este refolosit anual şi prin adăugare de materiale ajunge la 129 cm diametru şi este alcătuit din crengi, interiorul este căptuşit cu iarbă şi muşchi; înălţimea faţă de sol: 25 – 30 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 30 – 35 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 60 – 70 zile.
Regim alimentar: peşti de talie mică, broaşte sau chiar insecte mari.

Aquila chrysaetos – Acvila de munte

Mărimea: 85 – 90 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: pe stânci abrupte sau în copacii foarte înalţi din păduri. Caracteristicile cuibului: este construit din crengi groase, rămurele, fire de iarbă uscată, frunze, rămurele de conifere; înălţimea cuibului din copaci: 30 – 40 m. Perioada de cubărit: martie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 2.
Timp de clocire: 40 – 45 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 65 – 70 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi de femelă cu hrana adusă de mascul; hrana adulţilor constă din şoareci, veveriţe, jderi, pui de vulpe, iezi de căprioară, viţei de ciută, păsări mari sau cadavre proaspete.

Aquila pomarina – Acvila ţipătoare mică

Mărimea: 56 – 68 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: cuibăreşte în arborii din pădurile bătrâne şi îşi amplasează cuibul în coroanele înalte. Caracteristicile cuibului: foloseşte acelaşi cuib mai mulţi ani, completându-l, cuibul este construit din bucăţi de ramuri; interiorul este căptuşit cu iarbă, frunze şi crenguţe fine; înălţimea faţă de sol: 20 – 25 m. Perioada de cubărit: aprilie – mai. Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 2 – 4. Timp de clocire: 38 – 40 zile. Timp de şedere în cuib a puilor. 50 – 55 zile. Regim alimentar: mamifere, păsări, reptile, batracieni dar şi insecte mari şi hoituri.

Buteo buteo – Şorecar comun

Mărimea: 50 – 56 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară, oaspete de iarnă.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arbori înalţi din păduri bătrâne.
Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat în bifurcaţia de la baza coroanelor şi este folosit mai mulţi ani la rând, este construit din ramuri, crenguţe, fire de iarbă; căptuşit cu fire de iarbă; înălţimea faţă de sol:
20 – 40 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 2 – 6.
Timp de clocire: 30 – 35 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 40 – 50 zile.
Regim alimentar: şoareci, şopârle, insecte de talie mare.

Pernis apivorus – Viespar

Mărimea: 45 – 50 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în păduri bătrâne dar şi în liziere, uneori foloseşte cuiburile părăsite de cioara de semănătură sau grivă.
Caracteristicile cuibului: materialul folosit pentru construcţie este alcătuit din crenguţe uscate; înălţimea faţă de sol: circa 10 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 1 – 3.
Timp de clocire: 28 – 35 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 40 – 55 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, cu predilecţie pentru bondari, viespi şi albine. Consumă şi vertebrate mici.

Accipiter gentilis – Uliu porumbar

Mărimea: 50 – 65 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arbori înalţi din pădurile bătrâne de foioase şi răşinoase din lunci şi până în zona montană.
Caracteristicile cuibului: cuibul este refolosit mai mulţi ani ajungând până la 1m în diametru, este format din ramuri de diferite mărimi interiorul este căptuşit cu ramuri subţiri de conifere sau foioase; înălţimea faţă de sol: 25 – 40 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 2 – 4.
Timp de clocire: 35 – 40 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 40 – 45 zile.
Regim alimentar: păsări cu dimensiuni între gaiţă şi fazan, mamifere mici cu dimensiuni de la veveriţă la iepurele de câmp.

Accipiter nisus – Uliu păsărar

Mărimea: 30 – 40 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arborii din pădurile bătrâne de foioase şi răşinoase, cuibul fiind amplasat la baza coroanelor; uneori cuibul este refolosit. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din crenguţe uscate; interiorul este căptuşit cu rămurele verzi; înălţimea faţă de sol: 15 – 30 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 30 – 35 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 30 – 32 zile.
Regim alimentar: şopârle, păsări de talie mică până la dimensiunea unui porumbel, şoareci. Rareori prinde broaşte sau insecte de talie mare.

Tetrao urogallus – Cocoş de munte

Mărimea: 96 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol.
Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat pe sol într-o adâncitură naturală, fiind căptuşit cu frunze uscate şi fragmente vegetale.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 6 – 8.
Timp de clocire: 25 – 30 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. imediat după eclozare puii urmăresc mama în căutarea hranei. După două săptămâni puii deja pot zbura.
Regim alimentar: iarna hrana este exclusiv de natură vegetală, fiind alcătuită din rămurele şi muguri de răşinoase. Fructe de pădure, seminţe şi insecte.

Bonasia bonasia – Ieruncă

Mărimea: 35 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol.
Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat pe sol într-o adâncitură de pământ, la baza unor tufişuri; interiorul este căptuşit cu material vegetal proaspăt sau uscat.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 8 – 12.
Timp de clocire: 22 – 30 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. după eclozare puii îşi urmăresc mama în căutare de hrană. După 14 zile puii pot să zboare.
Regim alimentar: fructe şi seminţe de pădure. În timpul verii consumă şi diferite nevertebrate.

Crex crex – Cristel de câmp

Mărimea: 25 – 30 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol în poienile umede cu iarbă înaltă; uneori foloseşte şi culturile perene cum ar fi lucerna şi trifoiul.
Caracteristicile cuibului: cuibul este instalat într-o adâncitură a pământului şi este căptuşit cu ierburi sau alte resturi vegetale.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 8 – 12.
Timp de clocire: 15 – 20 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. puii imediat după eclozare îşi caută hrana alături de mama lor şi devin zburători după circa 35 de zile.
Regim alimentar: seminţe şi uneori plante tinere, nevertebrate cu predilecţie larve de insecte sau chiar adulţi.

Scolopax rusticola – Sitar de pădure

Mărimea: 35 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol în pădurile de foioase şi răşinoase din Subcarpaţi sau chiar în munţi.
Caracteristicile cuibului: cuibul este aşezat într-o adâncitură din sol acoperită cu frunze uscate
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 2 – 4.
Timp de clocire: 20 – 24 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. puii după 10 zile de la eclozare îşi însoţesc mama în căutare de hrană.
Regim alimentar: nevertebrate de talie relativ mică care trăiesc în sol. Uneori îşi caută hrana şi sub frunzişul căzut pe pământ.

Streptopelia turtur – Turturică

Mărimea: 27 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în păduri de diferite vârste, de obicei la liziere şi este amplasat în bifurcaţiile de la baza coroanelor.
Caracteristicile cuibului: este construit din rămurele subţiri; interiorul este căptuşit cu rădăciniţe de plante sau ierburi fine; înălţimea faţă de sol: 3 – 15 m. Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 2.
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 – 30 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi în primele 7 – 8 zile cu o secreţie a guşii, denumită „lapte de porumbel”. Adulţii se hrănesc cu muguri de plante, seminţe, fructe de pădure.

Streptopelia decaocto – Guguştiuc

Mărimea: 25 – 30 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în localităţi şi rareori la lizierele pădurilor apropiate de case.
Caracteristicile cuibului: cuibul este refolosit pe o perioadă de mai mulţi ani; cuibul este construit din rămurele uscate fine, uneori foloseşte chiar şi sârmuliţe de diferite grosimi; înălţimea faţă de sol: 3 – 15 m.
Perioada de cubărit: martie – august.
Număr de ponte pe an: 2 – 5.
Număr de ouă în pontă: 2.
Timp de clocire: 14 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 15 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi în primele 7 – 8 zile cu o secreţie a guşii, denumită lapte de porumbel. Adulţii se hrănesc cu muguri de plante, seminţe, fructe de pădure sau cultivate.

Cuculus canorus – Cuc

Mărimea: 38 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: parazitează cuiburile a 146 de specii de păsări gazdă (de exemplu: codobatura albă, codobatura de munte, ciocârlia de pădure, cinteza, pitulicea cu cap negru, sfrânciocul roşiatic, măcăleandrul, mierla etc.).
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: diferă în funcţie de numărul de cuiburi accesibile pentru a le parazita.
Timp de clocire: 12 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 – 22 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte.
Adultul este consumator şi de omizi păroase.

Athene noctua – Cucuvea

Mărimea: 25 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în scorburile din pădurile bătrâne de foioase sau amestec, fie în crăpăturile din maluri sau în poduri de case.
Caracteristicile cuibului: cuibul este utilizat mai mulţi ani şi nu este căptuşit cu nici un fel de material; înălţimea faţă de sol: 5 – 15 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6.
Timp de clocire: 25 – 30 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 35 zile.
Regim alimentar: insecte de diferite mărimi, rozătoare mici şi rareori păsărele de talie mică.
În perioadele de hrănire a puilor, cucuveaua vânează şi ziua.

Aegolis funereus – Minuniţă

Mărimea: 25 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în scorburile arborilor bătrâni (preferă molidişurile) şi de obicei ocupă scorburile făcute de ciocănitoarea neagră
Caracteristicile cuibului: cuibul este căptuşit cu aşchii de lemne şi puţine fire de iarbă; înălţimea faţă de sol: 10 – 15 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 6.
Timp de clocire: 36 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 30 – 32 zile.
Regim alimentar: rozătoare mici, insecte şi uneori păsări de talie mică.

Strix uralensis – Huhurez mare

Mărimea: 60 cm.
Categorie fenologică : sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din arborii bătrâni în păduri de foioase şi amestec din Subcarpaţi sau zonele colinare înalte.
Caracteristicile cuibului: scorburi mari; înălţimea faţă de sol: 10- 15 m.
Perioada de cubărit: martie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 28 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 35 zile.
Regim alimentar: mamifere de talie mică (veveriţă, pui de iepure), rareori păsări de talie mijlocie (mierlă, gaiţă).

Strix aluco – Huhurez mic

Mărimea: 38 cm.
Categorie fenologică : sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din copaci bătrâni din pădurile de foioase şi amestec începând din lunci şi până în zona montană, dar uneori foloseşte şi cuiburi vechi ale altor păsări sau cuibăreşte în podurile unor case vechi.
Caracteristicile cuibului: cuibul nu este căptuşit cu nimic; înălţimea faţă de sol: 8 – 20 m.
Perioada de cubărit: martie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 28 – 30 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 30 – 37 zile.
Regim alimentar: de preferinţă specii de rozătoare de talie mică dar şi de păsărele.
Uneori consumă şi insecte lente de talie mare (cărăbuşi).

Caprimulgus europaeus – Caprimulg

Mărimea: 28 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol în păduri de foioase tinere sau bătrâne. Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat într-o adâncitură din sol acoperită cu frunze uscate.
Perioada de cubărit: mai – august.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 2.
Timp de clocire: 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 16 – 18 zile.
Regim alimentar: hrana este capturată în zbor fiind compusă de regulă din insecte zburătoare crepusculare şi nocturne de talie mare (mai ales fluturi).
Deşi ciocul este mic, deschiderea gurii poate fi de
2 . 3 cm în diametru pentru a uşura capturarea prăzilor mobile.

Alcedo athis – Pescăruş albastru

Mărimea: 18 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: tuneluri săpate în malurile abrupte din apropierea apelor începând din deltă şi până la cele montane.
Caracteristicile cuibului: adâncimea cuibului ajunge până la 140 cm şi are un diametru de 14 – 15 cm; în fundul tunelului spaţiul este lărgit iar cuibarul nu este căptuşit.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 5 – 7.
Timp de clocire: 19 – 21 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 25 – 27 zile.
Regim alimentar: peşti de talie mică, mormoloci dar şi larve de insecte acvatice.
Are obiceiul de a sta la pândă pe crengile de deasupra apei de unde se aruncă asupra prăzii care înoată. Este un bun înotător.

Upupa epops – Pupăză

Mărimea: 28 cm.
Categorie fenologică : oaspete de vară.
Mod de cuibărit: în scorburile arborilor bătrâni situaţi la liziera pădurii sau în găuri din malurile apelor.
Caracteristicile cuibului: cuibul nu este căptuşit cu material suplimentar, dar nici curăţat dacă întâmplător a fost ocupat de alte specii mai înainte; înălţimea faţă de sol: 0 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 8.
Timp de clocire: 15 – 20 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 – 27 zile.
Regim alimentar: nevertebrate (larve şi adulţi de insecte, râme sau melci de talie mică).

Picus viridis – Ghionoaie verde

Mărimea: 30 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile arborilor bătrâni din pădurile de foioase. Caracteristicile cuibului: diametrul intrării: 65 mm; adâncimea scorburii: 25-30 cm; diametrul scorburii: 15-20 cm; înălţimea faţă de sol: 1-15 m
Perioada de cubărit: mai – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 16 – 19 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 19 – 20 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi pupe de insecte. Unii indivizi preferă furnicile. Culeg adesea larve de pe sol.

24. Picus canus – Ghionoaie sură

Mărimea: 27 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din arborii situaţi în pădurile de foioase sau mixte bătrâne (peste 100 ani).
Caracteristicile cuibului: diametrul intrării: 60 mm; adâncimea scorburii: 25 – 30 cm; diametrul scorburii: 12 – 15 cm; înălţimea faţă de sol: 3 – 5 m
Perioada de cubărit: mai – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 10).
Timp de clocire: 17 – 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 24 – 25 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi pupe de insecte. Adesea furnici. Fructe şi seminţe.
Aceste ciocănitori au obiceiul de a consuma furnici scormonind furnicarele.

Dendrocopos major – Ciocănitoare pestriţă mare

Mărimea: 25 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: scorburi aflate în păduri bătrâne de răşinoase, foioase şi amestec. Caracteristicile cuibului: foloseşte scorbura goală sau cu resturi de aşchii rămase de la săparea cuibului; diametrul intrării: 55 mm; adâncimea scorburii: 25 – 30 cm; înălţimea faţă de sol: 1 – 7 m.
Perioada de cubărit: mai – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 7 (min. 3 – max. 8).
Timp de clocire: 14 – 16 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 18 – 23 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. Seminţe de arbori.

Dendrocopos medius – Ciocănitoare de stejar

Mărimea: 20 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburi, de preferinţă în păduri de foioase sau amestec cu răşinoase, dar şi în lunci.
Caracteristicile cuibului: diametrul intrării: 40 – 50 mm; adâncimea scorburii: 20 cm; diametrul scorburii: 10 – 15 cm; înălţimea faţă de sol: 1 – 7 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6 (max. 8).
Timp de clocire: 14 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 – 23 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, şi adulţi de insecte însă preferă furnicile. Fructe şi seminţe de pădure.

Dryocopus martius – Ciocănitoare neagră

Mărimea: 45 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din pădurile de conifere, amestec dar şi de foioase. Caracteristicile cuibului: cuibul este o scorbură săpată în trunchiul unor copaci bătrâni; diametrul de intrare cca. 14 cm, adâncimea de 30 – 50 cm şi diametrul cuibului: 15 – 20 cm; înălţimea faţă de sol: 5 – 20 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5.
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 27 – 27 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte. Fructe şi seminţe de arbori

Jynx torquilla – Capîntortură

Mărimea: 17 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în scorburi În cazul când este surprinsă pe cuib, femela scoate un sâsâit şi agită capul ca un şarpe, de unde îi vine şi denumirea de capîntortură. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit în scorburi sau în crăpăturile scoarţei arborilor, având dimensiuni variabile; înălţimea faţă de sol: 1,5 – 7 m. Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2.
Număr de ouă în pontă: 6 – 8.
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 – 21 zile.
Regim alimentar: nevertebrate, preferă furnicile.

Lullula arborea – Ciocârlie de pădure

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte pe sol în spaţiile deschise din pădurile bătrâne de foioase sau mixte, uneori şi la liziere.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din tulpiniţe subţiri de plante şi muşchi; interiorul este căptuşit cu păr.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 10 – 12 zile.
Regim alimentar: insecte mici, larvele acestora, uneori şi seminţe mici de graminee.

Anthus trivialis – Fâsa de pădure

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: la sol în pădurile rare de foioase sau mixte, precum şi în zone defrişate cu tufişuri. Adesea foloseşte ca loc de cuib şi spaţiile înierbate din apropierea pădurilor sau în poienile mari
Caracteristicile cuibului: baza construită din iarbă uscată, interiorul căptuşit cu iarbă fină şi păr.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6.
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 14 zile.
Regim alimentar: larve de artropode şi insecte, de preferinţă cu corpul moale.
Atunci când cântă fâsa de pădure se ridică în aer ca o ciocârlie iar când planează aterizează, de obicei, la înălţimi de 2 – 3 m pe crengile unor arbori izolaţi.

Motacilla cinerea – Codobatură de munte

Mărimea: 18 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: în scorburile arborilor de pe malurile pâraielor de munte sau în crăpăturile stâncilor.
Caracteristicile cuibului: cuibul este căptuşit cu rămurele, frunze uscate, muşchi, rădăcini fine; interiorul tapisat cu pene, păr şi lână.
Perioada de cubărit: aprilie – august.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 7).
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 13 – 16 zile.
Regim alimentar: artropode, cu preferinţă larve şi adulţi de insecte.
Hrana este capturată pe sol, în zbor iar uneori chiar în zona litorală a apelor limpezi. Uneori îşi caută hrana alături de codobatura albă, fără a fi deranjată de prezenţa acesteia.

Motacilla alba – Codobatură albă

Mărimea: 18 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: în scorburile unor arbori bătrâni din apropierea luminişurilor, în lungul malurilor de ape dar şi la lizierele pădurilor; uneori în crăpăturile stâncilor.
Caracteristicile cuibului: cuibul este căptuşit cu rămurele, frunze uscate, muşchi, rădăcini fine; interiorul tapisat cu pene, păr şi lână.
Perioada de cubărit: aprilie – august.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6 (max. 7).
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 13 – 16 zile.
Regim alimentar: artropode, de preferinţă insecte şi larvele acestora.
Adesea îşi capturează hrana în zbor sărind de pe sol sau de pe crengi joase, asemănător muscarilor.

Lanius collurio – Sfrâncioc roşiatic

Mărimea: 18 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuib construit în tufişurile şi luminişurile din pădurile de foioase dar şi în izlazuri şi fâneţe sau pe lunci.
Caracteristicile cuibului: este construit din crenguţe, rădăcini, muşchi, frunze; căptuşit în interior cu material vegetal mai fin sau păr, lână şi puf de pasăre; înălţimea faţă de sol: maximum 0,5 – 7 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: frecvent 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6.
Timp de clocire: 15 – 16 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 12 – 16 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, vertebrate mici, de preferinţă şopârle şi şoareci.
Sfrânciocul roşiatic are obiceiul de a-şi crea rezerve de hrană înfigând diverse animale de talie mică în ţepii unor tufe.

Lanius excubitor – Sfrâncioc mare

Mărimea: 24 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară, oaspete de iarnă.
Mod de cuibărit: cuibul este construit în tufişuri mari sau pe arborii înalţi de la liziera pădurilor de foioase.
Caracteristicile cuibului: este construit din crenguţe, rămurele, vegetale uscate şi muşchi; căptuşit în interior cu păr, lână, pene şi rădăciniţe; înălţimea faţă de sol: 3 – 7 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6.
Timp de clocire: 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 19 – 20 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte de talie nare, vertebrate mici, de preferinţă şoareci, şopârle şi chiar păsărele. Are obiceiul de a-şi fixa prada în spinii unor tufe sau chiar pe scoarţa unor copaci, creându-şi adevărate rezerve.

Oriolus oriolus – Grangur

Mărimea: 24 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuib construit în coroanele înalte ale arborilor.
Caracteristicile cuibului: baza este împletită în terminaţiile coroanelor înalte pentru a nu putea fi doborâte de vânt; este construit din lână şi fibre vegetale; interiorul este căptuşit cu lână, fibre vegetale fine, cârpe, fâşii de hârtie; înălţimea faţă de sol: 5 – 15 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5.
Timp de clocire: 14 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 15 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Fructe suculente.

Sturnus vulgaris – Graur

Mărimea: 21 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: scorburi, crăpături în stânci.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din crenguţe uscate acoperite cu fire de iarbă; interiorul este căptuşit cu muşchi uscat, pene, lână fină; înălţimea faţă de sol: 1,5 – 8 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 7 (max. 9).
Timp de clocire: 12 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 19 – 20 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve şi adulţi de insecte. Adulţii consumă râme, melci mici, alte artropode. Fructe de arbori şi arbuşti forestieri sau din culturi.

Garrulus glandarius – Gaiţă

Mărimea: 36 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibul este în coroanele arborilor, de regulă aproape de trunchi. Caracteristicile cuibului: materialul principal de construcţie este alcătuit din rămurele, tulpiniţe mai groase de plante iar printre ele compactizează cuibul cu pământ; interiorul este căptuşit cu rădăciniţe şi păr de animale; înălţimea faţă de sol: 2 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6
Timp de clocire: 16 – 17 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 19 – 20 zile.
Regim alimentar: omnivor, se hrăneşte cu ghindă, dar şi cu diverse fructe. Consumă frecvent diferite artropode, precum şi ouă de păsări.

Pica pica – Coţofană

Mărimea: 48 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibul este instalat în coroana arborilor dar şi în tufe dese. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din crenguţe şi rămurele compactizate cu mult pământ; interiorul este căptuşit cu rădăciniţe, fibre vegetale precum şi cu păr de la animale; deasupra cuibului pasărea face un fel de acoperiş din crengi uscate; înălţimea faţă de sol: 2 – 8 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 7
Timp de clocire: 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 22 – 28 zile.
Regim alimentar: se hrăneşte cu diferite seminţe, dar şi artropode, şoareci, pui de păsărele.

Nucifraga caryocatactes – Alunar

Mărimea: 35 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în pădurile mixte şi de conifere.
Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat de preferinţă într-un conifer, aproape de vârful acestuia, la bifurcaţia dintre ramuri; este construit din rămurelele diferitor specii de copaci între care pune pământ pentru consolidare; interiorul este căptuşit cu muşchi, licheni şi diferite ierburi fine; înălţimea faţă de sol: 3 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 4.
Timp de clocire: 17 – 19 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 21 – 28 zile.
Regim alimentar: se hrăneşte cu seminţe de răşinoase şi alte specii forestiere, artropode, mamifere mici şi pui de păsări.

Corvus monedula – Stăncuţă

Mărimea: 33 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburi, crăpături mari din arbori şi stâncării, găuri în maluri, chiar şi în coşurile caselor.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din crengi uscate; interiorul este căptuşit cu rămurele subţiri şi fire de iarbă uscată; înălţimea faţă de sol: 3 – 20 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 rar 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6.
Timp de clocire: 17 – 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 28 – 32 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte şi alte artropode; râme, melci, pui mici de mamifere, ouă şi pui de păsări. Consumă fructe şi seminţe de arbori şi arbuşti forestieri sau cultivaţi, resturi menajere.
Stăncuţa este renumită pentru specialitatea ei de a fura ouă din cuiburile păsărelelor mici.

Corvus corax – Corb

Mărimea: 65 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibul este amplasat în arborii înalţi din pădurile bătrâne. Caracteristicile cuibului: este construit din crengi şi beţe de diferite grosimi îmbinate cu vegetaţie uscată şi întărite cu pământ; interiorul este căptuşit cu diferite ierburi fine, frunze, muşchi, cârpe şi chiar resturi de ziare; înălţimea faţă de sol: 8 – 12 m.
Perioada de cubărit: februarie – aprilie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6.
Timp de clocire: 20 – 21 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 35 – 42 zile.
Regim alimentar: este o specie omnivoră care consumă atât seminţe, fructe cât şi carne chiar de la cadavre, în apropierea localităţilor consumă resturi menajere şi chiar şobolani.

Troglodytes troglodytes – Ochiuboului

Mărimea: 10 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din păduri începând din zonele de luncă şi până în vârful munţilor, găuri în maluri.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din fire de iarbă, muşchi şi alte materiale vegetale; interiorul este căptuşit cu fire vegetale foarte fine; înălţimea faţă de sol: 0 – 3 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6.
Timp de clocire: 14 – 17 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 15 – 20 zile.
Regim alimentar: diferite artropode cu preferinţă pentru păianjeni, ouă, larve, pupe de fluturi (mai ales din grupul moliilor). Fructe mici suculente.
Este considerată cea mai mică pasăre din fauna europeană dar este şi una dintre cele mai gălăgioase. Cântecul teritorial se aude la distanţe de sute de metri.

Prunella modularis – Brumăriţa de pădure

Mărimea: 18 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuib amplasat în subarboretul din pădurile de foioase şi amestec, pe maluri de ape sau ravene.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din crenguţe, rădăcini, muşchi, frunze; interiorul este căptuşit cu material vegetal fin; înălţimea faţă de sol: maximum 0,5 – 3 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 6).
Timp de clocire: 12 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Toamna şi iarna consumă seminţe mici de plante şi fructe suculente.

Sylvia borin – Pitulice de zăvoi

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibul este amplasat în coroanele arborilor din lunci, începând din munţi până în zona de câmpie.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din graminee uscate, rădăciniţe, muşchi şi rămurele; interiorul este căptuşit cu materiale fine vegetale şi păr de animale; înălţimea faţă de sol: 0,5 – 3 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 rar 2.
Număr de ouă în pontă: 3 – 6
Timp de clocire: 11 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 9 – 10 zile.
Regim alimentar: este format din artropode, în special insecte. Mănâncă şi fructe mici şi moi.

Sylvia atricapilla – Pitulice cu cap negru

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibul este construit suspendat pe ramuri. În timpul cuibăritului masculul este unul dintre cei mai activi cântăreţi din pădure.
Caracteristicile cuibului: materialul de construcţie este constituit din rădăciniţe, graminee împletite; interiorul este căptuşit cu muşchi şi fulgi; înălţimea faţă de sol: 0,5 – 3 m.
Perioada de cubărit: mai – august.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 6).
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 10 – 14 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. Fructe mici suculente.

Sylvia curruca – Pitulice de grădină

Mărimea: 13,5 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în coroanele tufărişurilor. Silvia mică este una dintre păsările care cuibăresc frecvent în grădinile şi parcurile localităţilor. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din fire de graminee uscate, rădăciniţe fine; exteriorul este mascat cu fire şi coconi de păianjeni; interiorul este căptuşit cu fire de păr, lână, puf vegetal; înălţimea faţă de sol: 0,6 – 2 m. Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 5.
Timp de clocire: 10 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 10 – 13 zile.
Regim alimentar: insecte în toate stadiile de dezvoltare. Fructe mici şi suculente.

Phylloscopus collybita – Pitulice mică

Mărimea: 11 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în păduri; începând din. zona de şes până în munţi, adesea cuibăreşte chiar pe sol
Caracteristicile cuibului: materialul de construcţie este de preferinţă din crenguţe, muşchi, resturi de frunze; interiorul este căptuşit cu licheni, pânză de păianjen, rădăciniţe fine, păr de animale; înălţimea faţă de sol: 0 – 2 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 17 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte. Fructe mici şi suculente.
Uneori pitulicea mică poate fi auzită cântând şi în luna octombrie, dar atunci nu este vorba de cuibărit ci de păstrarea unui spaţiu în care să-şi poată căuta hrană.

Phylloscopus sibilatrix – Pitulice sfârâitoare

Mărimea: 13 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte pe sol sau pe tufele mici din pădurile de foioase colinare şi subcarpatice.
Caracteristicile cuibului: materialul de construcţie este alcătuit din rămurele, fire de graminee uscate, fibre de scoarţă; interiorul este căptuşit cu păr de animale, muşchi şi iarbă fină şi are forma unui manşon; înălţimea faţă de sol:
0 – 1 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 6 – 7.
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 11 – 15 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte.
Adesea în lunile mai – iunie în pădurile are de fag sau de stejar poate fi auzit cântecul sfârâit al păsărilor care stau pe câte o crenguţă alături de trunchi. De acolo se reped des după insectele mici care zboară prin spaţiile libere din pădure.

Regulus regulus – Auşel cu cap galben

Mărimea: 9 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
În iernile grele auşelul migrează către regiunile de joasă altitudine, ajungând până in pădurile de şes sau în luncile Prutului şi a Dunării.
Mod de cuibărit: în pădurile de conifere.
Caracteristicile cuibului: cuibul este de mici dimensiuni, cu pereţi groşi şi este alcătuit din muşchi, licheni, pânză de păianjen; interiorul este căptuşit cu fire de păr şi lână; înălţimea faţă de sol: 2 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 7 – 10
Timp de clocire: 15 – 17 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 15 – 21 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte.
Şi auşelul este considerat una dintre cele mai mici specii de păsări din europa. Are obiceiul ca atunci când pleacă în migraţii locale din cauza lipsei de hrană, să se asocieze mai mulţi indivizi într-un loc.

Ficedula hypoleuca – Muscar negru

Mărimea: 13 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în scorburi naturale şi artificiale aflate în pădurile de foioase şi mixte.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din graminee, diferite materiale vegetale; interiorul este căptuşit cu licheni, fire de păr, fire de păianjeni; înălţimea faţă de sol: 2 – 6 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 7 (max. 11).
Timp de clocire: 12 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 13 – 16 zile.
Regim alimentar: insecte (de preferinţă muşte, albine mici precum şi alte insecte cu aripi fine şi corpul moale). Fructe mici suculente.

Ficedula albicollis – Muscar gulerat

Mărimea: 13 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în scorburi naturale şi artificiale din pădurile de foioase şi mixte. Adesea numărul indivizilor care trec în pasaj este mult mai mare decât cel al celor care rămân să cuibărească.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din frunze moarte, fire de iarbă şi fâşii de scoarţă; interiorul este căptuşit cu fire de păr; înălţimea faţă de sol:
3 – 10 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 7).
Timp de clocire: 12 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte.

Ficedula parva – Muscar mic

Mărimea: 11,5 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: preferă pădurile de foioase sau de amestec la altitudini mai joase (800 m).
Caracteristicile cuibului: materialul de construcţie este de preferinţă din crenguţe, muşchi, resturi de frunze uscate, fire de graminee; interiorul este căptuşit cu licheni, pânză de păianjen, rădăciniţe fine, păr de animale; înălţimea faţă de sol: 2 – 4 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6.
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 11 – 15 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte.

Muscicapa striata – Muscar sur

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în scorburile din pădurile de foioase dar şi de amestec, din câmpie până în munţi.
Caracteristicile cuibului: baza este amplasată pe fundul scorburii şi este construită sub formă de cupă din ierburi, rădăciniţe, licheni, frunze moarte, înălţimea faţă de sol: 1 – 5 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 7).
Timp de clocire: 13 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 14 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Toamna şi fructe mici suculente.
Muscarul sur este un mare vânător de insecte cu aripi fine pe care le pândeşte stând pe crenguţe lângă trunchi şi le capturează din zbor.

Phoenicurus phoenicurus – Codroş de pădure

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în scorburi de arbori în pădurile de foioase colinare şi de luncă iar adesea este întâlnit în grădini şi livezi.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din graminee, fibre de scoarţă, rădăciniţe fine, interiorul căptuşit cu păr şi pene; înălţimea faţă de sol: 0,5 – 4 m.
Perioada de cubărit: mai – august.
Număr de ponte pe an: 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 10).
Timp de clocire: 11 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 20 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Fructe mici suculente.

Phoenicurus ochruros – Codroş de munte

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: în scorburile din pădurile de răşinoase şi mixte din zonele montane, în găurile din stâncării sau pereţii clădirilor.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din rămurele, graminee, muşchi şi fibre vegetale, interiorul căptuşit cu păr şi pene; înălţimea faţă de sol: 0 – 3 m. Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 6).
Timp de clocire: 12 – 16 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 19 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Fructe mici şi suculente.
Datorită asemănării dintre clădirile din oraşe şi stâncăriile din munte codroşul de munte a ajuns astăzi să cuibărească frecvent şi în marile oraşe.

Erithacus rubecula – Măcăleandru

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
În anii fără zăpadă exemplare izolate rămân şi peste iarnă şi se hrănesc cu nevertebrate găsite pe sub frunze sau cu fructe mici din grădini.
Mod de cuibărit: în scorburile din pădurile de foioase şi de răşinoase începând din lunci până în regiunile montane, în găurile din malurile pâraielor de munte. Caracteristicile cuibului: baza este construită din frunze şi ierburi uscate, dublată uneori cu muşchi, interiorul căptuşit cu fire de păr (adesea de cal); înălţimea faţă de sol: 0 – 1,5 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 12 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 15 zile.
Regim alimentar: nevertebrate moi de talie mică, larve şi adulţi de insecte. Fructe mici suculente.
În pădurile dese de răşinoase măcăleandrul are obiceiul de a anunţa trecerea unor animale sălbatice scoţând nişte semnale caracteristice, alertând astfel şi alte vieţuitoare.

Luscinia megarhinchos – Privighetoare roşcată

Mărimea: 16,5 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibul este construit la sol sau pe ramurile joase din subarboretul pădurilor de foioase.
Caracteristicile cuibului: baza este construită din graminee şi resturi de vegetale uscate, interiorul căptuşit cu fire de păr; înălţimea faţă de sol: 0 – 2 m.
Perioada de cubărit: mai – iulie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 7).
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 11 – 12 zile.
Regim alimentar: râme, melci mici, larve şi adulţi de insecte. Fructe mici şi suculente.
Se ştie că privighetoarea cântă de obicei din amurg şi până în zori de ziuă. În perioadele înnorate, datorită intensităţii slabe a luminii, cântă şi pe parcursul zilei.

Turdus merula – Mierlă

Mărimea: 25 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în subarboretul din păduri, începând din lunci şi până în zona montană; cuibul este construit la baza bifurcaţiilor de ramuri. Caracteristicile cuibului: baza este construită din crenguţe şi rămurele uscate împletite cu tulpini de graminee, frunze şi rădăciniţe, interiorul este căptuşit cu fibre vegetale fine şi uscate; înălţimea faţă de sol: 1 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 11 – 17 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 19 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, râme, melci mici,. Fructe mici de arbori şi seminţe.
În unele iernile blânde şi fără zăpadă exemplare răzleţe se hrănesc de obicei cu fructe mici şi suculente rămase pe tufărişuri, fără a mai pleca către sud.

Turdus philomelos – Sturz cântător

Mărimea: 22 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: în subarboret, la bazele joase ale coroanelor arborilor. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din graminee, rădăcini uscate între care sunt introduşi muşchi şi licheni, interiorul este căptuşit cu un strat subţire de pământ; înălţimea faţă de sol: 1 – 5 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 2 – 3.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 (max. 7).
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 15 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, melci de talie mică. Fructe mici suculente de la arbuşti sau din culturi.
Acest sturz este unul dintre marii cântăreţi ai pădurilor începând din aprilie şi până în iunie când începând de la prima geană de lumină îşi dau drumul la triluri.

Turdus viscivorus – Sturz de vâsc

Mărimea: 28 cm.
Categorie fenologică: sedentară şi de pasaj
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arborii bătrâni din pădurile de foioase sau de răşinoase în apropierea luminişurilor; cuibul este amplasat la bifurcaţiile unor ramuri mai groase.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din rămurele, rădăciniţe, muşchi şi tulpini de graminee uscate, interiorul este căptuşit cu ierburi fine; înălţimea faţă de sol: 1 – 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5.
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 16 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte. Fructe mici şi suculente de la arbuşti şi vâsc.
Primăvara în locurile de rotit ale cocoşului de munte sturzul de vâsc începe să cânte cu mult înainte de luminatul de ziuă, fiind astfel primul cântăreţ al pădurii.

Turdus pilaris – Cocoşar

Mărimea: 26 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj şi oaspete de iarnă.
Mod de cuibărit: cuibăreşte la marginile pădurilor, în livezi, parcuri dar şi în arborii de pe marginea şoselelor; cuibul este construit la bifurcaţia unor ramuri groase, la mijlocul coroanei.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din rădăciniţe şi crengi uscate, fire de iarbă, muşchi, interiorul este căptuşit cu un strat subţire de pământ amestecat cu ierburi, peste care aşează rădăciniţe şi ierburi fine uscate; înălţimea faţă de sol: 1 – 20 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5.
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 15 zile.
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, melci de talie mică. Fructe mici şi suculente de la arbuşti.

Parus palustris – Piţigoi sur

Mărimea: 12 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile din pădurile de foioase şi de amestec; foloseşte adesea şi scorburile artificiale.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din muşchi uscat, interiorul este căptuşit cu fire de lână, păr şi pene; înălţimea faţă de sol: 1 – 5 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 7 – 8 (max. 11).
Timp de clocire: 11 – 17 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 16 – 21 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte. Seminţe de ierburi forestiere.

Parus caeruleus – Piţigoi albastru

Mărimea: 12 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburi naturale din pădurile de foioase sau livezi bătrâne, adesea în scorburile artificiale.
Caracteristicile cuibului: cuib este construită din fire de graminee, muşchi şi frunze uscate, al doilea strat este constituit din păr şi lână; interiorul este căptuşit cu fire de lână fine, fire de păianjen, puf fin de păsări şi din vegetale; înălţimea faţă de sol: 1 – 5 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 2.
Număr de ouă în pontă: 8 – 12 (max. 16).
Timp de clocire: 13 – 16 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 15 – 23 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. Fructe suculente, seminţe de arbori şi arbuşti, resturi de carne şi grăsimi de la animalele moarte.
Adesea în timpul cuibăritului în scorburi artificiale adultul care cloceşte nu zboară de pe pui sau de pe ouă atunci când se face controlul. Se umflă în pene, acoperă cu aripile tot cuibarul şi se răţoieşte la cel care se uită în cuib.

Parus ater – Piţigoi de brădet

Mărimea: 11 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburi din pădurile de răşinoase şi amestec, ocupă şi scorburile artificiale.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din muşchi uscat şi fire de păr, interiorul este căptuşit cu puf vegetal şi, fire de păianjen; înălţimea faţă de sol: 1 – 4 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 2.
Număr de ouă în pontă: 7 – 9 (max. 12).
Timp de clocire: 16 – 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 16 – 19 zile.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte de talie mică. Seminţe de conifere şi de ierburi forestiere.

Parus major – Piţigoi mare

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburi naturale din pădurile de amestec şi răşinoase cu arbori bătrâni, cuibăreşte şi în livezi bătrâne, foloseşte şi cuiburile artificiale. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din muşchi, licheni, rădăcini de plante, ierburi împletite cu pene şi pânză de păianjen; interiorul este căptuşit cu lână şi păr foarte fin, puf de păsări şi din materiale vegetale; înălţimea faţă de sol: 1 – 7 m.
Perioada de cubărit: martie – iunie.
Număr de ponte pe an: 2.
Număr de ouă în pontă: 8 – 12 (max. 15).
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 18 – 22 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte (preferă păduchii de plante şi moliile). Fructe de pădure, inclusiv jir, resturi de carne şi grăsimi de la animalele moarte.

Aegithalos caudatus – Piţigoi codat

Mărimea: 16 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în coroanele arborilor.
Caracteristicile cuibului: este împletit la capătul ramurilor din fire de păr, muşchi, fire de păianjen, învelit la exterior cu licheni şi scoarţă de arbori; interiorul este căptuşit cu pene; înălţimea faţă de sol: 1 – 6 m.
Perioada de cubărit: martie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 8 – 12 (max. 16).
Timp de clocire: 12 – 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 18 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. Artropode de talie mică. Consumă şi seminţe mici forestiere.
Toamna şi iarna stolurile mici alcătuite din membrii aceleiaşi familii au obiceiul să doarmă unul lângă altul cu codiţele îndreptate în afară, încălzindu-se.

Sitta europaea – Ţiclean, ţoi

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile arborilor bătrâni din păduri, începând din lunci şi până la munte; ocupă uneori şi scorburile artificiale.
Caracteristicile cuibului: intrarea scorburii este căptuşită uneori cu pământ. Culcuşul este simplu din câteva frunze uscate sau resturi de lemn putrezit; înălţimea faţă de sol: 1 – 4 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iunie.
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2.
Număr de ouă în pontă: 6 – 9 (max. 13).
Timp de clocire: 14 – 18 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 23 – 25 zile.
Regim alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. Seminţe şi fructe forestiere, inclusiv ghindă şi jir, resturi de carne şi grăsimi de la animalele moarte.
Ţicleanul când vine în locurile de hrănire comune cu alte specii de păsărele nu are obiceiul să aştepte la rând ca celelalte, ci se repede gonindu-le.

Certhia familiaris – Cojoaică de pădure

Mărimea: 13 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în scorburile sau în crăpăturile sau sub scoarţa arborilor bătrâni. Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2.
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 15 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 – 16 zile.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din rămurele subţiri, rădăciniţe, muşchi şi ierburi uscate; interiorul este căptuşit cu pene, fâşii fine de scoarţă şi lână; înălţimea faţă de sol: 2 – 4 m.
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte, artropode mici.

Passer domesticus – Vrabie de casă

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: cuibul este construit în spaţiu limitat sub streaşina caselor, în stâlpii de beton; s-au găsit şi exemplare care s-au instalat în cuiburile mari de berze. Adesea cuibăresc împreună mai multe perechi în colonii mici.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit sub forma unui manşon din crenguţe uscate, fire vegetale, păr de animale; interiorul este căptuşit cu ierburi fine şi pene; înălţimea faţă de sol: 1,5 – 5 m.
Perioada de cubărit: martie – august.
Număr de ponte pe an: 3 – 4.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 11 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 15 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve şi adulţi de insecte. Adulţii consumă seminţe, fructe şi muguri de arbori sau arbuşti, adesea consumă resturi menajere.

Passer montanus – Vrabie de câmp

Mărimea: 14 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: scorburile de la lizierele luncilor şi pădurilor de foioase, din parcuri şi grădini, uneori în găuri de maluri.
Caracteristicile cuibului: cuibul este o construcţie aparent dezordonată formată din crenguţe, materialul majoritar folosit fiind constituit din penele de păsări ce umple întregul cuib; înălţimea faţă de sol: 2 – 6 m.
Perioada de cubărit: aprilie – august.
Număr de ponte pe an: 2 – 4.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6 (max. 9).
Timp de clocire: 11 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 14 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu diverse artropode, îndeosebi larve şi adulţi de insecte. Adulţii sunt omnivori, uneori de hrănesc şi cu resturi menajere din localităţi.

Fringilla coelebs – Cinteză

Mărimea: 15 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj şi uneori oaspete de iarnă.
Mod de cuibărit: cuibul este amplasat în ramificaţiile ramurilor groase. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din rădăciniţe, muşchi, resturi vegetale, ornamentată la exterior cu licheni; interiorul este căptuşit cu rădăciniţe fine, fire de lână, păr şi puf vegetal; înălţimea faţă de sol: 2 – 6 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2; adesea pentru fiecare pontă construieşte un nou cuib. Număr de ouă în pontă: 4 – 5.
Timp de clocire: 12 – 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 15 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve şi adulţi de insecte. În perioadele fără insecte, indivizii maturi consumă seminţe şi fructe de arbori şi arbuşti forestieri (cele mai multe culese de pe sol).

Pyrrhula pyrrhula – Mugurar

Mărimea: 16 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
Mod de cuibărit: în păduri de răşinoase şi amestec din zona montană. Caracteristicile cuibului: cuibul este instalat la baza ramurilor laterale a unor răşinoase şi are forma unei cupe construit din crenguţe, muşchi şi licheni; interiorul este căptuşit cu rădăciniţe fine şi păr de animale; înălţimea faţă de sol: 1 – 4 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 5
Timp de clocire: 13 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 12 – 18 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve de insecte. Adulţii se hrănesc cu diferite seminţe, muguri, fructe suculente dar şi cu insecte şi larvele acestora.
Deşi este o pasăre frumoasă şi discretă în timpul iernilor, atunci când fug din munte către livezi, datorită faptului că mănâncă aproape în exclusivitate mugurii de pe pomi pot provoca mici pagube.

Serinus serinus – Cănăraş

Mărimea: 11 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară.
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arborii de la marginea pădurilor de răşinoase dar şi în parcuri, grădini şi arborii de pe marginea şoselelor.
Caracteristicile cuibului: cuibul este amplasat la baza unor crengi groase şi este construit din rămurele împletite des, completate cu rădăciniţe, muşchi, licheni şi resturi vegetale uscate; interiorul este căptuşit cu păr de animale, puf de păsări şi de plante; înălţimea faţă de sol: 1,5 – 6 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 3 – 5.
Timp de clocire: 13 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 14 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve şi adulţi de insecte. Adulţii preferă seminţe mici, de la diferite specii de plante.

Carduelis chloris – Florinte

Mărimea: 14,5 cm.
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj.
Mod de cuibărit: cuib amplasat în coroana deasă a arborilor şi arbuştilor. Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din crenguţe uscate şi muşchi; interiorul este căptuşit cu ierburi fine, rareori cu pene; înălţimea faţă de sol: 1 – 5 m.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie.
Număr de ponte pe an: 1 – 2.
Număr de ouă în pontă: 4 – 6 (max. 8).
Timp de clocire: 12 – 14 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 13 – 16 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu larve şi adulţi de insecte. Adulţii consumă şi seminţe, fructe, muguri de arbori şi arbuşti.
Florintele cuibăreşte frecvent în grădinile şi parcurile din localităţi, folosind de regulă arborii ornamentali de răşinoase.

Loxia curvirostra – Forfecuţă

Mărimea: 16 cm.
Categorie fenologică: sedentară.
În iernile grele efectuează migraţii scurte până în pădurile de şes şi de luncă.
Mod de cuibărit: în pădurile de răşinoase, cuibul este amplasat aproape de vârful molizilor sau brazilor.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din rămurele de conifere la bază, împletite cu fire de graminee uscate, muşchi şi licheni; interiorul este căptuşit cu resturi vegetale fine, păr de animale şi puf de păsări; înălţimea faţă de sol: 6 – 10 m.
Perioada de cubărit: februarie – martie.
Număr de ponte pe an: 1.
Număr de ouă în pontă: 3 – 4.
Timp de clocire: 14 – 16 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 17 – 22 zile.
Regim alimentar: puii sunt hrăniţi cu diferite artropode în deosebi cu păduchi. Adulţii consumă seminţe de conifere.

Forme şi culori de ouă

 1. Piţigoi codat (Aegithalos caudatus)
 2. Piţigoi de brădet (Parus ater)
 3. Cojoaică (Certhia fammiliaris)
 4. Pitulice sfârâitoare (Philloscopus sibilatrix)
 5. Piţigoi albastru (Parus caeruleus)
 6. Piţigoi sur (Parus palustris)
 7. Piţigoi mare (Parus major)
 8. Muscar negru (Ficedula hypoleuca)
 9. Vrabia de câmp (Passer montanus)
 10. Muscar gulerat (Ficedula albicollis)
 11. Fâsa de pădure (Anthus trivialis)
 12. Codroş de grădină (Phoenicurus phoenicurus)
 13. Brumăriţa de pădure (Prunella modularis)
 14. Cinteză (Fringilla coelebs)
 15. Muscar sur (Muscicapa striata)
 16. Măcăleandru (Erithacus rubecula)
 17. Privighetoare (Luscinia megarhynchos)
 18. Codobatură albă (Motacilla alba)
 19. Ţoi (Sitta europaea)
 20. Florinte (Carduelis chloris)
 21. Vrabia de casă (Passer domesticus)
 22. Pitulice cu cap negru (Sylvia atricapilla)
 23. Sturz cântător (Turdus philomelos)
 24. Graur (Sturnus vulgaris)
 25. Mierlă (Turdus merula)
 26. Stăncuţă (Corvus monedula)
 27. Grangur (Oriolus oriolus)

  Mierlă la cuib

  Fig. 3 – Diferite forme de cuiburi naturale.
  a – scorbură de piţigoi; b – scorbură de ţiclean; c – cuib de auşel;
  d – cuib de grangur; e – cuib de fâsă de pădure.

2017-05-05T11:43:24+03:00 Biodiversitate|
Show Buttons
Hide Buttons