Proiecte in derulare

1.Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism

OBIECTIVE PRINCIPALE

 1. Crearea condițiilor pentru un management modern și eficient al populațiilor de mamifere mari, cu accent pe managementul populației de zimbri, care asigură menținerea habitatelor esențiale pentru integritatea Parcului Natural.
 2. Crearea unei rețele de educatori pentru natură care sprijină activ activitățile de conservare desfășurate de Administrația Parcului Natural prin programe de educație dedicate, realizate cu copiii și tinerii din 4 comunități locale, până în aprilie 2023.
 3. Creșterea atractivității Parcului la nivelul destinației de ecoturism prin realizarea unui sistem integrat de infrastructură de vizitare specifică unui parc, cu grad ridicat de atractivitate și sustenabilitate, și prin utilizarea de tehnici interactive de interpretare și organizarea de evenimente.

DETALII

Durata de implementare: 10 aprilie 2023 – 09 aprilie 2024

Beneficiar : Asociația de Ecoturism din România (AER)

Parteneri:

 

Bugetul total al proiectului: 3.999.313,96 lei, din care bugetul  Administrației  Parcului Natural Vânători Neamț este de : 1.212.868.96 lei

Sursa de finanțare: Programul Verde pentru Viitor

 

ACTIVITĂȚI:

 • Documentarea în scopul îmbunătățirii managementului speciei zimbru a impactului populației de zimbri din PNVNT asupra ecosistemelor de pădure și pajiști și asupra comunităților locale;
 • Crearea unui sistem eficient de monitorizare a populației de zimbru, bazat pe date colectate cu echipamente profesionale și integrate;
 • Crearea a 3 programe de educație pentru dezvoltare durabilă pe teme cheie pentru activitatea de conservarea naturii în Parcul Natural Vânători Neamț și integrarea lor în manualul Prin Pădurile României, cu suport tipărit și outdoor
 • Realizare și multiplicare a unui kit educațional suport pentru programele educaționale
 • Mentorat pentru dezvoltarea și implementarea programelor de educație pentru personalul PNVNT
 • Crearea rețelei de educatori pentru natură a Parcului Natural Vânători Neamț
 • Organizare de evenimente privind educația ecologică și conștientizarea
 • Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de vizitare prin instalarea unui sistem fotovoltaic și izolarea termică a sălii mari a centrului de vizitare pentru utilizarea ei și în timpul sezonului rece
 • Refacerea a 3 trasee de drumeție turistică montană (marcare, semnalizare) și realizarea documentației pentru omologarea acestora
 • Dezvoltarea planului de interpretare și educație a centrului de vizitare pe baza conceptului de interpretare existent
 • Refacerea expoziției interioare din interiorul centrului de vizitare în baza planului de interpretare și educație
 • Amenajarea unei zone recreaționale în zona de trecere dintre centrul de vizitare și grădina zoologică
 • Refacerea și extinderea punții din țarcul de aclimatizare
 • Realizarea unui training pentru personalul APNVNT pentru creșterea abilităților de interpretare și comunicare în relația cu vizitatorii
 • Realizarea unui baze de date foto-video cu imagini din PNVNT pentru activitățile de educație și interpretarea naturii
 • Eveniment de deschidere a centrului

 

Proiectul „Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și ProPark. Asociația de Ecoturism din România (AER) implementează proiectul în parteneriat cu RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Asociația Mioritics și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

2. Ținutul Zimbrului – o nouă etapă de dezvoltare

Titlu Proiect: Ținutul Zimbrului – o nouă etapă de dezvoltare
Descriere: Scopul proiectului: Promovarea turismului, dezvoltarea durabilă a comunităților locale și creșterea nivelului de acceptare a ariei protejate, pornind de la certificarea de către Autoritatea Națională de Turism a zonei Parcului, microregiunea ”Ținutul Zimbrului”, ca destinaţie ecoturistică, începând din 2016.

Obiectivele proiectului:

 • Obiectivul 1: Dezvoltarea, diversificarea ofertei de produse/ servicii ecoturistice/ pachete realizate în parteneriat cu comunitatea locală și APNVNT pentru a crește perioada de ședere a turiștilor în destinație
 • Obiectivul 2: Consolidarea până în 2023 a rețelei ecoturistice (pensiuni, meșteri, producători, etc) care să contribuie eficient la îndeplinirea viziunii destinației
 • Obiectivul 3: Creșterea notorietății destinației ecoturistice Ținutul Zimbrului (Parcul Natural Vânători Neamț) în rândul turiștilor români și străini

Principalele activități din cadrul proiectului  în care este implicată APNVNT sunt:

1.1. Parcurgere circuit clasic de vizitare – modernizare Centru de Vizitare

1.2. Promovarea traseului ”Pe urmele zimbrilor” și a programului ”Bison Safari”

1.3. Refacerea traseului educațional ”Prin pădurea de foioase”

1.4. Realizarea joncțiunii cu traseele pedestre din județul Suceava

1.6. Amenajare locuri de odihnă/ informare pe traseele existente

1.7. Evidențierea  de trasee “băi de pădure”

1.8. Bison Brunch, picnicuri tematice, degustări (Tare ca Zimbrul)

2.2. Realizarea de materiale de promovare și informare

2.5. Monitorizare APNVNT

3.1. Cheltuieli comune de marketing

3.2. Infotripuri

3.3.  Certificări naționale

3.4. Certificări, recunoaștere internațională

4.1.  Valorificare produse proprii

Stadiu:  În derulare
Valoare totala:

192.948 USD, din care 58.960 USD reprezintă valoarea activităților ce vin în sprijinul APNVNT

Perioada de implementare: septembrie 2019 – iulie 2023.
Solicitant:  Asociația Ținutul Zimbrului
Parteneriate: RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt RA
Sursa de finantare: Romanian – American Foundation și Fundația pentru Parteneriat.

 

2023-06-21T14:15:14+03:00 Proiecte si Publicatii|
Show Buttons
Hide Buttons