Proiecte realizate

1. “Proiect VALOR”

Agenda-VALOR_Conference-Spain_25.11.21

Poster_VALOR Conference

RO – Newsletter 4 VALOR

2. “ECOlogiştii VOLUNTARI”

Titlu Proiect: “ECOlogiştii VOLUNTARI”
Descriere: ECOlogiştii VOLUNTARI este un proiect care îşi propune ca prin metode de educaţie nonformală, prin bune practici şi exerciţii de “alfabetizare ecologică”, de cetăţenie activă, asumarea conştient, voluntar, critic şi constructiv de către 20 de tineri să contribuie la formarea competenţelor de bază necesare dezvoltării durabile a comunităţii.
Stadiu:  Finalizat
Valoare totala:
Perioada de implementare: Septembrie 2010-aprilie 2011
Solicitant:
Parteneriate: PRIMĂRIA VÎNĂTORI-NEAMŢ PARCUL NATURAL VÎNĂTORI-NEAMŢ ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII VÎNĂTORI-NEAMŢ.
Sursa de finantare: Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene PRIN PROGRAMUL TINERET ÎN ACŢIUNE Acţiunea 1.2-Iniţiative ale Tinerilor

 

3. Proiectul GEF “Managementul Conservarii Biodiversitatii”

 

Titlu Proiect: Proiectul GEF “Managementul Conservarii Biodiversitatii”
Descriere: Obiectivul global al activităţii il reprezinta conservarea durabilă a diversităţii biologice şi a integrităţii ecologice a ecosistemelor forestiere, alpine şi de pajişti din lanţul carpatic în România. Obiectivul specific al proiectului il reprezinta realizarea condiţiilor pentru planificare participativă şi management eficient, inter-sectorial al ecosistemelor naturale şi a peisajelor asociate în trei zone demonstrative din Munţii Carpaţi, (Parcul Natural Vânători Neamţ, Parcul National Piatra Craiului, Parcul Naţional Retezat) precum şi realizarea mecanismelor de reproducere a acestor activităţi la alte zone prioritare de conservare. Comparand obiectivele propuse in cadrul proiectului “Managementul Conservarii Biodiversitatii” cu rezultatele obtinute in cei in cei sapte ani de implementare de catre Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt, prin analiza rapoartelor de activitate a tuturor compartimentelor, se poate concluziona nu numai ca obiectivele propuse au fost atinse, ci si ca au fost diversificate, continuate si replicate cu success in alte arii protejate.
Stadiu: Terminat
Valoare totala: Din suma totala alocata proiectului, de 8,8 milioane dolari, la nivelul Parcului Natural Vanatori Neamt se regasesc 2.6 mil dolari. Contributia partii romane la finantarea Proiectului precizat s-a asigurat in limita echivalentului in lei al sumei de 2,4 milioane dolari de la bugetul statului si 0,9 milioane dolari contributia Regiei Nationale a Padurilor.
Perioada de implementare: Derularea proiectului s-a realizat pe o perioada de 7 ani, finantarea incepand cu luna noiembrie 1999 si incheindu-se in luna septembrie 2006.
Solicitant:
Parteneriate: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Sursa de finantare: Din suma totala alocata proiectului  8,8 milioane dolari, la nivelul Parcului Natural Vanatori Neamt s-au regasit 2.6 milioane dolari, din care contributia partii romane a fost de 0,9 milioane dolari, asigurati de  Regia Nationala a Padurilor- Romsilva.

4. Ziua Zimbrului

 

Titlu Proiect: Ziua Zimbrului
Descriere: Zimbrul, specie reprezentativă pentru Parcul Natural Vânători Neamţ, dar și simbol al Moldovei, reprezintă o punte de legătură sigură între educaţia de mediu, populaţia şcolară și aria protejată. Astfel, în perioada mai – septembrie 2014, în cadrul proiectului Ziua Zimbrului, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, se vor realiza cu implicarea elevilor de la 3 ONG-uri locale, o serie de aplicaţii teoretice şi practice privind zimbrul. Activităţile se vor desfășura cu ocazia unor zile cu semnificaţie internaţională pentru mediu (Ziua Biodiversităţii, Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Mediului), fiind concentrate pe efectele prezenței zimbrului în ecosistem, pe valențele culturale și spirituale ale acestei specii. Cu acest prilej, vor fi lansate şi două concursuri, primul, intitulat Se caută un nume, va urmări atribuirea celui mai sugestiv nume unui pui de zimbru, cel de-al doilea intitulat Un altfel de zimbr, în care se va facilita replicarea imaginii zimbrului, pe unele obiecte (sacoșe, tablouri, etc) realizate de către elevi, prin utilizarea materialelor refolosibile. Premierea câştigătorilor la concursuri va avea loc în cursul lunii august 2014, în cadrul unui workshop, intitulat sugestiv Ziua Zimbrului, care va fi integrat în Zilele comunei Vînători. Informatiile prezentate exprimă exclusiv opinia Fundaţiei Ecosilvex 2000 şi a partenerilor, iar finanţatorii nu pot fi făcuţi în nici un fel răspunzători de felul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest material.
Stadiu:  Finalizat
Valoare totala:  20000 RON
Perioada de implementare:  01.05.2014 – 30.09.2014
Solicitant:  Fundatia ECOSILVEX 2000 Piatra Neamt
Parteneriate:  RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de        finantare

 

5. Abordare comuna privind conservarea biodiversitatii de interes comunitar in doua arii naturale protejate din judetul Neamt: Rezervatia Naturala Secu si Parcul Natural Vanatori Neamt

 

Titlu Proiect: Abordare comuna privind conservarea biodiversitatii de interes comunitar in doua arii naturale protejate din judetul Neamt: Rezervatia Naturala Secu si Parcul Natural Vanatori Neamt
Descriere: Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea speciilor si habitatelor din anexele 2, 3 si 4a din OU 57/2007, în partea Nord-Estica a Carpaţilor Orientali. Scopul Proiectului este acela de a se crea premisele privind asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru speciile de fauna si habitatele de interes comunitar în cadrul RNS si PNVNT.
Stadiu:  Finalizat
Valoare totala: 1424358 lei
Perioada de implementare: 01.01.2011 -31.05.2013
Solicitant: RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Parteneriate:  Directia Silvica Neamt
Sursa de finantare: FEDR – 962068 lei

BS – 240516 lei

Surse proprii – 221774 lei

 

6. Imbunatatirea Managementului Financiar al Ariilor Naturale Protejate din Carpati

 

Titlu Proiect: Imbunatatirea Managementului Financiar al Ariilor Naturale Protejate din Carpati
Descriere: Obiectivele principale ale proiectului sunt: 1. Realizarea unei analize a legislaţiei şi reglementărilor existente în domeniul ariilor naturale protejate şi a celor relaţionate ariilor naturale protejate din domeniul fiscal (inclusiv legea sponsorizării). 2. Propunerea îmbunătăţirii sistemului legislativ şi instituţional. 3. Găsirea şi aplicarea de soluţii pentru diversificarea surselor de finanţare pentru ariile naturale protejate. 4. Realizarea unei strategii de finanţare a ariilor naturale protejate din Carpaţii Româneşti 5. Realizarea a 5 planuri de afaceri la un număr de cinci parcuri pilot (PN Vanatori, PN Muntii Maramuresului, PN Retezat, PN Piatra Craiului, PN Apuseni) şi implementarea acestora la cel puţin 3 parcuri PN Vanatori, PN Muntii Maramuresului, PN Piatra Craiului) pe perioada proiectului. 6. Experimentarea unor sisteme de permise de acces în parcuri în vederea colectării eficiente de tarife de vizitare. 7. Realizarea şi implementarea unui soft contabil în vederea eficientizării, reducerii cheltuielilor şi realizării unei mai bune transparenţe a activităţilor economice la administraţiile de parcuri. 8. Realizarea unui capitol financiar adecvat la planurile de management ale parcurilor. 9. Activităţi de comunicare şi conştientizare publică în vederea promovării propunerilor legislative la nivel politic şi public (seminarii, conferinţe, broşuri, pliante, spoturi media). 10. Realizarea unei asociaţii a administratorilor de parcuri în vederea susţinerii intereselor administratorilor ariilor naturale protejate. 11. Realizarea unui forum in vederea asigurării transparenţei folosirii fondurilor de către administraţiile ariilor naturale protejate. 12. Instruirea managerilor şi managerilor financiari ai ariilor naturale protejate în domeniul managementului financiar. 13. Implicarea sectorului privat în cofinanţarea şi co managemntul ariilor naturale protejate. 14. Iniţierea replicării planurilor de afaceri şi a rezultatelor proiectului la parcurile din România şi din cadrul Convenţiei Carpatice.
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 5,667,041 USD
Perioada de implementare: 2010 – 2014
Solicitant: UNDP
Parteneriate: Serviciul Arii Protejate, RNP-Romsilva
Sursa de finantare: GEF: 950,000 USD UNDP: 20,000 USD WWF: 50,300 USD RNP: 4,646,741 USD

 

7. Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din Parcul Natural Vinatori-Neamt prin implicarea comunitatilor locale din comuna Vinatori-Neamt

 

Titlu Proiect: Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din Parcul Natural Vinatori-Neamt prin implicarea comunitatilor locale din comuna Vinatori-Neamt
Descriere: Localizarea proiectului Zona Parcului Natural Vânători Neamţ, în raza comunei Vânători Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea speciilor de pasari din Anexa 3 a OU 57/2007, în partea nordestica a Carpaţilor Orientali. Scopul Proiectului este acela de a se crea premisele privind asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru speciile de pasari de interes comunitar în cadrul PNVNT, prin implicarea comunitatilor locale, pentru inceput in zona din PNVNT aflata administrativ in raza comunei Vanatori Neamt, astfel încât în perioada ulterioară încheierii proiectului, prin includerea rezultatelor acestuia in planul de management al PNVNT, să se poată asigura managementul corespunzator al populatiilor de pasari, pe intreaga suprafata a PNVNT.
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 1,494,314 lei
Perioada de implementare: 24.11.2009 – 28.02.2011
Solicitant: Consiliul Local al comunei Vânători Neamţ ( conform Contractului de Finantare, toate bunurile mobile si imobile, dobandite din fondurile acestui proiect, vor fi predate la finalizarea acestuia catre Administratia PNVNT)
Parteneriate:  RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: Valoarea totală a proiectului: 1,494,314 lei Valoarea eligibilă a proiectului(FEDR + Buget de stat): 1,238,703 lei Valoarea, alta decât cea eligibilă a proiectului ( TVA, etc): 255,611 lei

 

8. Imbunatatirea statutului de conservare a speciei zimbru in Parcul Natural Vanatori Neamt

 

Titlu Proiect: Imbunatatirea statutului de conservare a speciei zimbru in Parcul Natural Vanatori Neamt
Descriere: Localizarea proiectului Zona Parcului Natural Vânători Neamţ, în special în zonele Vânători şi Chitele Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei populaţii viabile de zimbri în libertate în partea nordica a Carpaţilor Orientali. Scopul Proiectului este acela de a obţine un statut de conservare favorabil pentru specia zimbru în zona PNVNT, astfel încât în perioada ulterioara încheierii proiectului sa se poată asigura existenta unei populaţii viabile de zimbru în libertate, pentru început în zona PNVNT.
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 1349537 lei
Perioada de implementare: 01 aprilie 2010 – 31 mai 2013
Solicitant: RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Parteneriate:  Scoala cu clasele I-VIII Magazia, Comuna Cracaoani
Sursa de finantare: FEDR – 679059 lei

BS – 169763 lei

Surse proprii – 500715 lei

9. Tinutul Zimbrului – Sarea în bucate

Titlu Proiect: Tinutul Zimbrului – Sarea în bucate
Descriere: În  cadrul proiectului Tinutul Zimbrului – Sarea în bucate, se vor realiza activităţi de conștientizare inedită prin promovarea comună a valorilor naturale și culturale ale Parcului Natural Vânători Neamț, întărirea capacității, implicarea activă și realizarea de parteneriate funcționale între factorii locali interesați în problematica ariilor protejate, sprijinirea eforturilor de dezvoltare durabilă a zonei.In cadrul proiectului se vor realiza activități de teren, aplicaţii practice cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor  (24 mai), simpozionul Ziua Zimbrului,  integrat în Zilele Comunei Vânători Neamț, un concurs privind cel mai sugestiv nume atribuit unui pui de zimbru, 500 broşuri Ținutul Zimbrului – Sarea în bucate, etc.Scopul proiectului urmărește ca prin promovarea comună a patrimoniului cultural și natural specific zonei, să se evidențieze Parcul Natural Vânători Neamț ca destinație ecoturistică, realizandu-se simultan creșterea capacității, conjugarea eforturilor și implicarea activă a factorilor implicați.
Stadiu:  Finalizat
Valoare totala: 19547 RON
Perioada de implementare: 01.05.2015 -30.09.2015
Solicitant: Fundatia ECOSILVEX 2000 Piatra Neamt
Parteneriate: RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: Programul Spatii Verzi, componenta ARII NATURALE PROTEJATE

10. Conservarea biodiversității, ecoturism și educație ecologică în Ținutul zimbrului

Titlu Proiect: Conservarea biodiversității, ecoturism și educație ecologică în Ținutul zimbrului
Descriere:          Obiectivele prezentului proiect vizează îmbunătățirea statutului de conservare a speciei zimbru, ecoturism în ”Ținutul Zimbrului” , educație ecologică, dezvoltarea capacității Ecosilvex și  informare și publicitate.

Grupurile țintă /beneficiarii proiectului sunt:

 • Proprietarii/administratorii de fond forestier și fonduri cinegetice
 • Primăriile din zona de referință
 • Școlile din zona de referință
 • Comunitățile locale
 • Vizitatorii
 • Publicul larg
 • Reprezentanții mass-media
 • ONG-urile locale.

Proiectul are ca partener din țările donatoare, pe Norwegian Institute for Nature Research (NINA), care reprezintă un ONG din Norvegia dedicat cercetării ecologice aplicate.

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 73654,72 Euro
Perioada de implementare: iunie 2014- noiembrie 2015
Solicitant: Fundatia ECOSILVEX 2000 Piatra Neamt
Parteneriate: RNP- ROMSILVA Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: Fondul ONG, runda 1

11. Natura în școli și școala în arii protejate

Titlu Proiect: Natura în școli și școala în arii protejate
Descriere: Proiectul a fost elaborat pentru a contribui cu soluții inovative la creșterea gradului de conștientizare și informare la nivel național a cetățenilor referitor la problemele de mediu în general, dar mai ales referitor la rolul ariilor protejate în dezvoltarea durabilă.

Natura în școli și școala în Arii Protejate reprezinta:

 • O inițiativă de fundamentare a unui program național de educație cu privire la importanța conservării naturii realizată în parteneriat cu 16 parteneri, parcuri naționale și naturale, situri Natura 2000;
 • O ocazie de a participa în tabere de educație ecologică și de a intracționa cu copiii din comunitățile locale ale ariilor protejate.
 • Un mijloc de promovare al ariilor protejate prin folosirea ”Pașaportului copiilor în arii protejate”.
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 160 808,71 Euro
Perioada de implementare: martie 2014- aprilie 2016
Solicitant: ProPark Fundația pentru Arii Protejate si Asociatia Ecouri Verzi
Parteneriate:  RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: Grant SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

12. “Poveștile zimbrilor

Titlu Proiect: Povestile zimbrilor
Descriere:
În perioada 01 mai – 30 august 2017, Administrația Parcului Natural Vânători Neamț este partener
în cadrul proiectului Poveștile zimbrilor (SVA-34-2017), finanțat de Fundația pentru Parteneriat și
MOL România în cadrul Programului Spaţii Verzi, Componenta Arii Naturale Protejate, sesiunea
februarie 2017.
Se dorește promovarea ariei protejate în rândul comunităților locale și a publicului larg, prin
angrenarea elevilor în activități legate de Ziua Parcului, realizandu-se simultan întărirea sentimentului de
apartenență,  creșterea nivelului de acceptare a ariei protejate și implicarea activă a factorilor implicați.
Obiectivele proiectului constau în:
 •   Promovarea Parcului Natural Vânători Neamț cu sprijinul populației școlare;
 •   Implicarea populației școlare în problematica  ariei protejate;
 •   Întărirea mândriei locale și a sentimentului de apartenență in rândul comunităților locale.
 
 
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 21402 lei
Perioada de implementare:  01 mai – 30 august 2017
Solicitant: Fundatia ECOSILVEX 2000, Piatra Neamt
Parteneriate:  RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania

13. “Intelligent Energetic System in Protected Areas”

Titlu Proiect: Intelligent Energetic System in Protected Areas
Descriere: Analizarea, dezvoltarea și testarea unui sistem de management inteligent al energiei, care va cuprinde mai multe surse de energie regenerabilă, destinat alimentării cu energie electrica a consumatorilor izolați situați în arii naturale protejate (Parcul Natural Vanatori Neamt).
Stadiu:  Finalizat
Valoare totala:  9400 lei – aferent APNVNT
Perioada de implementare: 17 luni (2015-2017)
Solicitant:  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Parteneriate: RNP-ROMSILVA  Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt
Sursa de finantare: PROGRAMUL RO 06 – Energie Regenerabilă RONDINE derulat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014

14. “Parcul Natural Vânători Neamț – nebănuita importanță a insectelor sociale”

Titlu Proiect: Parcul Natural Vânători Neamț – nebănuita importanță a insectelor sociale
Descriere: În cadrul proiectului se dorește promovarea Parcului Natural Vânători Neamț (PNVNT) în rândul comunităților locale și a publicului larg prin angrenarea elevilor în activități legate de educație forestieră prin promovarea insectelor sociale, realizandu-se simultan întărirea sentimentului de apartenență,creșterea nivelului de acceptare a ariei protejate și implicarea factorilor interesați.

Aducerea speciilor de insecte sociale din aria protejată în atenția elevilor va contribui la o mai bună înțelegere a mecanismelor și actorilor ce asigură stabilitatea habitatelor forestiere și de pajiște, cele mai întâlnite din zonă.

Pentru fiecare clasă participantă (5 clase participante din  școli din raza Parcului), pe parcursul unei zile, se va realiza la Centrul de Vizitare  al PNVNT o activitate prin care, cu sprijinul unui biolog specializat în specii de insecte sociale, se vor  expune subiecte legate de importanța prezenței acestor specii în habitatele forestiere și de pajiște, precum și în zonele antropizate. Activitatea se va continua, cu sprijinul APNVNT, cu o aplicație de teren, acolo unde elevii vor avea posibilitatea să vadă unele din speciile de insecte sociale  în mediul lor natural.

Activitățile proiectului, în cronologia și amploarea lor, au fost gândite să conveargă către evenimentul final al proiectului – Ziua  Parcului.   În cadrul acestei activități se vor  prezenta  o culegere de compuneri si desene realizate de elevi și un pliant despre insecele sociale, va fi inaugurată amenajarea cu furnicarul și stupul didactic și vor fi finalizate cele 5 colțuri verzi dedicate ariei protejate din unitație școlare participante, se vor premia câștigătorii celor trei concursuri  – desene și compuneri  Albine și furnici și Se caută un nume), se vor expune desenele realizate de copii într-un spațiu necovențional (spre exemplu depozit de furaje, turn de observație, etc).

Informațiile prezentate exprimă exclusiv opinia Fundaţiei Ecosilvex 2000 şi a partenerilor, iar finanţatorii nu pot fi făcuţi în nici un fel răspunzători de felul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest material.

Stadiu:  În derulare
Valoare totala: 26605 RON
Perioada de implementare: 01.05.2018 – 30.09.2018
Solicitant: Fundatia ECOSILVEX 2000 Piatra Neamt
Parteneriate: RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt RA
Sursa de finantare: Fundația pentru Parteneriat și MOL România

 

15. “Ecoturism în Ținutul Zimbrului”

Titlu Proiect: “Ecoturism în Ținutul Zimbrului”
Descriere: Zona Parcului Natural Vânători Neamţ (PNVNT) este una omogenă, caracterizată printr-o biodiversitate remarcabilă, recunoscută prin declararea sa ca sit Natura 2000, dar și prin trăsături culturale și spirituale de excepție: existența unui număr remarcabil de mănăstiri și schituri, prezența Cetătii Neamțului, a muzeelor și caselor memoriale legate de marii scriitori și artiști români. Prezența zimbrului în zonă, din 1969 în captivitate, din 2006 în semilibertate și din 2012 în libertate constituie un alt element de unicitate. Tradițiile nealterate, comunitățile locale distincte, dar unite prin spațiul geografic, istoric și cultural, prezența zimbrului, contribuie la evidențierea acestei microregiuni, cunoscută  drept ”Ținutul Zimbrului” (Bison Land). Denumirea microregiunii precum și logo-ul aferent constituie mărci înregistrate la OSIM începând din 27.06.2005 (certificatele de înregistrare 71311 și 98875).Având caracteristicile necesare, implementarea de către Asociația de Ecoturism din România a proiectului Rețeaua națională de destinații de ecoturism – instrument de dezvoltare durabilă a deschis calea pentru abordarea microregiunii Ținutul Zimbrului ca pe o viitoare destinație ecoturistică.

Prin implementarea prezentului proiect microregiunea  Ținutul Zimbrului va beneficia de  managementul adecvat unei destinații ecoturistice, asigurat de o unitate de management,  delegată de către comunitate cu puterea de a coordona și implementa planurile acesteia. Se vor realiza primii pași pentru ca microregiunea să beneficieze de infrastructura, produsele, serviciile și promovarea specifice unei destinații ecoturistice.  În general, proiectul  va atrage atenția asupra ecoturismului, va dovedi utilitatea acestuia și va pune la dispoziția celor interesați  modele de start-up-uri.  Prin activitățile sale, proiectul își aduce contribuția la buna guvernare și dezvoltarea durabilă a zonei; modelul promovat, bazat pe independență și oportunitate, va conduce la schimbări de mentalitate și comportament în rândul factorilor implicați.

Stadiu:  În derulare
Valoare totala:  62736 USD
Perioada de implementare: 1 iulie 2015- 30 iunie 2019
Solicitant:  Asociația Ținutul Zimbrului
Parteneriate: RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt RA
Sursa de finantare: Fundația Româno-Americană
2021-11-24T10:43:09+02:00 Proiecte si Publicatii|
Show Buttons
Hide Buttons