Publicaţii

2015

DRUICĂ, R., CIORPAC, M., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S., GHIORGHIŢĂ, G., GORGAN, D., L. (2014). The analysis of cytochrome b sequences for Bison
bonasus (Artiodactyla: Bovidae) individuals from Vânători Neamț and
Neagra Bucșani national parks. Analele Stiintifice
ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”  din Iasi  Sec. II a. Genetica si
Biologie Moleculara.

 

2014

DRUICĂ, R., CIORPAC, M., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S., GHIORGHIŢĂ, G., GORGAN, D., L. (2014). Statutul genetic a două specii de bizon: Bison bison şi Bison bonasus determinat prin analiza genei citocrom b.Simpozion ştiinţific:Tendinţe actuale în ştiinţele naturii, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe,România, 10 Aprilie 2014.

DRUICĂ, R., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S., GORGAN, D., L. (2014). Estimation of gene flow and genetic variability in two Romanian populations of European bison Bison bonasus. International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, Bucharest, 19 -22 November 2014.

CĂTĂNOIU, S., (2014). The characterization of debarking done by the European  bison (Bison bonasus L., 1758) to forest tree species in the aclimatisation enclosure,
the Vanatori Neamt Nature Park. Sesiunea științifica anuala a Facultatii de Biologie, Conservarea biodiversității, în contextul dezvoltării durabile, Iasi, 23 – 25 Octombrie 2014.

DEJU, R. (2014). The preliminary measurements regarding biometry Of the European bison (Bison bonasus L., 1758)  in Romania. Sesiunea științifica anuala a Facultatii de Biologie, Conservarea biodiversității, în contextul dezvoltării durabile, Iasi, 23 – 25 Octombrie 2014.

 

 2013

DRUICĂ, R., GORGAN D. L., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S. (2013). Genetic variability of the European bison (Bison bonasus) population from Vânători Neamţ and Neagra Bucşani National Parks based on mitochondrial DNA cyt b, cox i and d-loop barcoding genes. Scientific Symposium: Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti, Romania, Faculty of Sciences, April 19, 2013.

 DRUICĂ, R., GORGAN D. L., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S. (2013). Phylogeny and genetic variation of the European bison (Bison bonasus) based on mitochondrial cyt b, cox i and d-loop barcoding genes. VIII-Th international conference of zoologists, 10-12 october 2013, Chisinău, (Republic of Moldova).

DRUICĂ, R., GORGAN D. L., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S. (2013). Genetic status of the European bison (Bison bonasus) population from Vanatori Neamt and Neagra Bucsani. Faculty of Biology, Annual Scientific Meeting „Biodiversity without frontiers”, 24-26 October 2013, Iasi.

DRUICĂ, R., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S., GORGAN, D.,L. (2013). Genetic variability of two endangered species: Bison bonasus and Bison bison. Faculty of Biology, International Symposium ‘Ecology and protection of ecosystems’, The 10th edition, 7-9 November 2013, Bacau, p.73.

CĂTĂNOIU, S., DEJU, R., (2013). The present situation of European bison in Romania. “Zubry w Karpatach” Czarna 5-6 wreznia 2013 r. (conference proceeding), Tomasz Roszicky (editor), Stowarzyszenie Milosnikow Zubrow, 17-18.

CĂTĂNOIU, S., DEJU, R. (2013) Reintroducerea zimbrului in Romania. Contribuții ale Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva la gestionarea durabilă a fondului forestier administrat și la valorificarea superioară a produselor și funcțiilor pădurilor. Simpozion național (2013, București), Machedon, I. (editor), Editura Silvică, Voluntari, IV: 105-109, ISBN 978-606-8020-27-3.

LAZĂR, R., DEJU, R.,  CATANOIU, S., BOIŞTEANU P.C., (2013). Characterisation of haematological profile in bison (European bison) and cattle (Bos taurus) from the NE of Romania. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie, vol. 59: 48-51.

DEODATUS, F., KRUHLOV, I.,  PROTSENKO, L., BASHTA, A.T., KORZHYK, V.,  TATUH S., BILOKON M., SHKITAK, M., MOVCHAN, I.,  CATANOIU, S., DEJU, R., PERZANOWSKI, K. (2013). Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians: 701-717.

 

2012

 

CĂTĂNOIU, S., ZAMFIRESCU O., MÂNZU C., DEJU R., ZAMFIRESCU S.,  GHERGHEL, I., (2012). Grazing capacity – a tool to establish potential habitats for the release of the European bison in “Vânători Neamţ” Natural Park. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. II a. Biologie vegetală, 2012, 58, 1: 99-110. http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_vegetala/anale_veg_index.html, ISSN: 1223-6578, E-ISSN: 2247-2711.

DRUICĂ, R., ȘTEFAN, A., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S., GORGAN, L.D., (2012). Low level of genetic variability in Bison bonasus population from Vânători-Neamț and Neagra-Bucșani National Parks. Buletin of Romanian Society for Cell Biology, Arad, „Vasile Goldiș” University press, p. 180.

DRUICĂ, R., GORGAN, L.D., DEJU, R., CĂTĂNOIU, S. (2012). Bison bonasus interspecific variability identification using the mitochondrial cytochrome b gene seqencer: Annual scientific session of the Faculty of Biology, University „Alexandru Ioan Cuza” („The Human Impact on the structural and functional diversity of biological systems”), 26 to 27 October 2012, Iasi, Romania.

 

2011

 

DEJU, R., (2011). Identification and assessment of the potential movement routes for European bison in the North-East of Romania. Analele științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, Secțiunea Biologie Animală, 57: 97-106.

Deju, R., Misăila, C., Dumitru, G., (2011). Hematological profile variation in the European bison (Bison bonasus L., 1758) connected with age, sex and pathological incidences. Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, fascicula Genetică și biologie moleculară, 2011, TOM XII: 33-39.

DRUICĂ, R., DEJU, R., CIORPAC, M., GORGAN, L.D., (2011). Low level of genetic variability in Bison bonasus population from Vânători-Neamț Natural Park. The scientific symposium Biology and Sustainable Development, 9th Edition, November 10 – 11 2011, Bacău.

DRUICĂ, R., DEJU, R., CIORPAC, M., GORGAN, L.D., (2011). Low level of genetic variability in Bison bonasus population from Vânători-Neamț Natural Park. Annual zoological congress of “Grigore Antipa” Museum, 23-25 November 2011 Bucharest – Romania, p. 183.http://www.bio.uaic.ro/cercetare/contracte/pd326-pocora/src/pdf%203.pdf.

DEJU R., (2011). The spatial-temporal dynamics of European bison herds in Romania. Studii și cercetări, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău (sub tipar).

DEJU R., CĂTĂNOIU S., (2011). The assessment of damages done by the European bison to forest tree species within the acclimatization enclosure, the Vânători Neamţ Nature Park. Studii și cercetări, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău (sub tipar).

 

2010

 

DEJU R., CĂTĂNOIU S., (editori), (2010). Ţinutul Zimbrului – Manual pentru discipline opţionale, 80 pp., Ed. Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, ISBN 978-606-8136-57-8.

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2010). Poveștile păsărilor, 60 pp., Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, ISBN 978 -606-8136-60-8.

BOBOESCU, I., PÂRVULESCU L., DEJU, R., (2010). Water mites (Acari, Hydrachnidia) from the Vânători Neamţ Nature Park (Romania). Studii și Cercetări, Mai 2010, Biologie 19, 92-95.

DEJU R., MISĂILA C., DUMITRU G., LAZĂR R., (2010). Preliminary biochemical and hematological investigations on the European bison (Bison bonasus L., 1758) from the Vânători Neamţ reservation. Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Fascicula A. Genetica şi Biologie moleculară, tomul XI, fascicula 1: 87-91, ISSN:1582-3571.

CĂTĂNOIU S., (2010). The assessement for suitability of habitats for European bison reintroduction in the Vanatori Neamt Nature Park.

 

 

2009

 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2009). Diversitatea biologică a Parcului Natural Vânători Neamţ – Lista speciilor, 94 pp., Ed. Nona, Piatra Neamţ, ISBN 973-7979-66-4, 978-973-7979-66-7.

CĂTĂNOIU S. DEJU R., PERZANOWSKI, K. (editori), (2009). Studies and research in Vanatori Neamt Natural Park, vol. II, 98 pp., Ed. Nona, Piatra Neamt, ISBN 978-973-7979-68-1.

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2009). Immobilisation of European bison (Bison Bonasus L., 1758) in Romania. Studii și cercetări, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău, Biologie 17: 92-99.

 Aleksandrowicz K., Perzanowski K., Cătănoiu S., Deju R., (2009). Browse and ground flora supply in selected tree stands of Vanatori Neamt Nature Park. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, Vol.II, pp. 40-46., ISBN 978-973-7979-68-1.

KLICH D., DEJU R., (2009). Effects of a grazing system for a mountain pasture at Vanatori Neamt Nature Park. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, Vol.II, pp. 68-72., ISBN 978-973-7979-68-1

2017-05-05T11:43:24+03:00 Proiecte si Publicatii|
Show Buttons
Hide Buttons