Zonarea interna

Din punct de vedere al zonării interne suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ se împarte în trei zone:

 • zona de protecţie integrală
 • zona tampon- zona de management durabil
 • zona de dezvoltare durabilă

Zona de protecţie integrală

Zona de conservare integrală are o suprafaţă totală de 615,5 hectare şi se compune din patru trupuri, după cum urmează:

 • Zona de aclimatizare a zimbrului
 • Zona Rezervaţiei de Stejari Dumbrava
 • Zona Agapia-Văratec
 • Zona de reintroducere a zimbrului

Zona tampon – zona de management durabil

În baza OU 57/2007 zonele-tampon, denumite în parcurile naturale zone de management durabil, nu se includ în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă.
Zona tampon se întinde pe o suprafaţă de 27785,3 ha şi reprezintă suprafaţa parcului, cu excepţia zonelor de protecţie integrală ( 615,5 ha) şi zonele de dezvoltare durabilă( 2230,2 ha).

Zone de dezvoltare durabilă

Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. Zona de dezvoltare durabilă însumează o suprafaţă de 2218,58 ha dupa cum urmeaza:

 • Zona de dezvoltare durabilă – Cetatea Neamțului
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sfânta Cruce
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Nouă
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Veche
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Pocrov
 • Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Neamţ -Vovidenia
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Branişte – Leghin
 • Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Secu
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Piciorul Crucii
 • Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapia Veche
 • Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapia
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sihla
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Daniil Sihastru
 • Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Sihăstria
 • Zona de dezvoltare durabilă Magazia – Cracăul Negru – Mitocul Bălan
 • Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Bouleţul Mic
 • Zona de dezvoltare durabilă – Bouleţ
 • Zona de dezvoltare durabilă – Pepinieră Dumbrava
 • Zona de dezvoltare durabilă –  Monumentul Eroilor
2020-05-31T20:20:23+03:00 Despre Parc|
Show Buttons
Hide Buttons