Loading...
Acasa 2024-05-28T08:37:03+03:00

 

 

 

 

ggggg

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. Titlul proiectului: „Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din Parcul Natural Vanatori Neamt, prin implicarea comunitatilor locale din comuna Vanatori Neamt”. Valoarea totala a proiectului este de 1.494.314 lei si termenul de finalizare este 28 Februarie 2011.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Parcul Natural Vânători Neamţ este o arie protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, reintroducerii zimbrului în arealul său natural şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice; în consecinţă, obiectivele administraţiei parcului sunt diverse, legate de specificul local, în acord cu principiile general valabile ale managementului ariilor protejate. Existenţa tuturor acestor valori şi importanţa integrării armonioase a rezultatelor activităţii umane cu mediul înconjurător, necesită elaborarea şi implementarea unui plan de management specific ariei luate în considerare. În acest mod se poate urmări îndeplinirea obiectivului major al parcului, respectiv conservarea biodiversităţii, în cadrul unei strategii adecvate, prin măsuri cu caracter unitar, care să permită cunoaşterea cât mai detaliată a situaţiei existente şi stabilirea unor obiective realiste.

Parcul Natural Vânători Neamţ se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava, cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălţăteşti, Brusturi,Crăcăoani, Vânători Neamţ, Raucesti, Pipirig si a oraşului Tg. Neamţ.

Accesul către Parcul Natural Vânători Neamţ este în principal posibil dinspre Tg. Neamţ, Piatra Neamţ, Vatra Dornei-Poiana Largului, Paşcani, Fălticeni, pe drumuri naţionale.

Sediul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ este amplasat în comuna Vânători, jud. Neamţ. Administraţia este dotata cu 4 autovehicule, precum si echipament de birou, tehnologie informaţională si echipamente de teren.

Cadrul natural deosebit al zonei şi liniştea aşezămintelor monahale au constituit în decursul timpului, sursă de inspiraţie pentru însemnaţi oameni de cultură şi artă.

Amintiri şi descrieri despre zonă sunt lăsate posterităţii de către Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuţă, Calistrat Hogaş, Veronica Micle.

Mănăstirea Agapia a fost pictată în anul 1858 de către Nicolae Grigorescu, care a îmbinat tradiţia bizantină cu stilul neoclasic şi cu arta românească creată de geniul său artistic.

Sculptorul Ion Jalea a realizat statuia din bronz a Saftei Brâncoveanu, aflată în curtea mănăstirii Văratec. În muzeul mănăstirii se află şi lucrări ale Smarandei Neculce, nepoata cronicarului Ion Neculce.

Cetatea Neamţului, a fost stavilă în calea năvălirilor otomane, ungare sau polone, jucând un rol crucial în istoria Moldovei.
Toponimia locurilor este de asemenea încărcată de istorie (Săcăluşeşti – după numele tunarilor din oastea lui Ştefan, Vânători – după numele celor ce apărau cetatea şi vânau pentru curtea domnească).

Semnificative sunt şi toponime ca: pârâul Bourul, Vârful Cornurii, Piciorul Zimbrăriei, pârâul Bivolul, Piciorul Coarnele şi altele, strâns legate de existenţa bourului şi a zimbrului pe aceste meleaguri.

Rol deosebit în istoria şi cultura neamului au avut şi comunităţile mănăstireşti, între care M-rea Neamţului, (considerată de către specialişti ca cea mai elocventă expresie a stilului arhitectural gotic moldovenesc), adăpostind totodată o bibliotecă de cca. 15.000 volume, din care 549 manuscrise. Biblioteca este considerată a fi cea mai veche din ţară şi „cea mai bogată” prin numărul volumelor şi valoarea conţinutului lor.
În anul 1825, aici a fost tipărită pentru prima oară opera lui Dimitrie Cantemir „Descriptio Moldaviae”.

La nivel naţional, istoria, frumuseţile naturale şi semnificaţia religioasă şi culturală a acestei zone au fost asociate cu miturile, legendele şi tradiţiile. Parcul Natural Vânători Neamţ înseamnă un nivel ridicat de biodiversitate şi reprezintă o combinaţie unică de elemente naturale, religioase şi cultural-istorice.

Valoarea spirituală a zonei este legată de creştinismul ortodox. Un număr de 16 mănăstiri şi schituri renumite se găsesc în raza Parcului, pentru ca, împreună cu cele aflate în imediata apropiere, numărul acestora să se ridice la aproximativ 40. Aceste monumente, având o triplă valenţă (religioasă, culturală, istorică) sunt bine conservate şi se gasesc răspândite pe o zonă relativ restransă din suprafaţa Parcului.

În relativa apropiere a unei vechi mănăstiri s-au construit schituri care la randul lor, cu timpul, au devenit mănăstiri de sine stătătoare. Astfel se explică aceasta concentraţie nemaîntâlnită de lăcăşe de cult( pe plan mondial comparaţia se poate face cu Athos sau Meteora). Există mănăstiri fortificate precum Secu, dar şi splendori în lemn ca „Biserica dintr-un brad”, Agapia Veche , Sihla.

Show Buttons
Hide Buttons